Wettelijke opzegtermijn

Vaak staat in de cao of arbeidsovereenkomst hoelang de opzegtermijn is. Als dit niet schriftelijk is vastgelegd, geldt de wettelijke opzegtermijn. Is de werknemer lang in dienst geweest? Dan is de wettelijke opzegtermijn langer dan wanneer de werknemer slechts enkele maanden bij de organisatie werkt.

Duur opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn voor de werkgever is gebaseerd op de duur van het dienstverband:

  • 1 maand opzegtermijn bij minder dan 5 dienstjaren
  • 2 maanden opzegtermijn bij 5 tot 10 dienstjaren
  • 3 maanden opzegtermijn bij 10 tot 15 dienstjaren
  • 4 maanden opzegtermijn bij 15 dienstjaren of meer

In overleg met de werknemer kan een langere opzegtermijn afgesproken worden, maar een kortere opzegtermijn is alleen mogelijk als dit in de cao is vastgesteld. Het gaat hier om kalendermaanden. De opzegtermijn begint vanaf de eerste van de volgende maand.

Voorbeeld: Pietje werkt 3 jaar bij bedrijf X en neemt op 25 februari ontslag. De opzegtermijn begint op 1 maart en duurt 1 kalendermaand.

Uitzonderingen op de opzegtermijn

Het is mogelijk om af te wijken van de wettelijke opzegtermijn, maar in dat geval moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Kortere opzegtermijn

Als de werkgever een kortere opzegtermijn met de werknemer wil afspreken, moet dit in de cao zijn vastgelegd. Verder moet de opzegtermijn minimaal net zo lang zijn als de opzegtermijn voor de werknemer.

Langere opzegtermijn

De werkgever mag een langere opzegtermijn hanteren met de werknemer als dit in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Ook moet de opzegtermijn twee keer zo lang dan de opzegtermijn voor de werknemer. Voor de werknemer geldt een maximale opzegtermijn van 6 maanden.

Voorbeeld: de werknemer spreekt met de werkgever een opzegtermijn van 3 maanden af. In dat geval zal de werkgever een opzegtermijn van 6 maanden moeten aanhouden.

Als een werknemer op staande voet of in zijn proeftijd ontslagen wordt, geldt er geen wettelijke opzegtermijn.

Zelf ontslag nemen

Een werknemer heeft een opzegtermijn van 1 maand, tenzij een andere termijn in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Werknemers die nog in hun proeftijd zitten, hebben geen opzegtermijn. Bij een tijdelijk contract eindigt het contract op de afgesproken einddatum: in dat geval is er geen opzegtermijn. Wel kan de werknemer eerder opzeggen als hij dit afspreekt met de werkgever en als dit schriftelijk wordt vastgelegd.

Wat is een fictieve opzegtermijn?

Het UWV houdt geen rekening met een opzegtermijn die in een beëindigingsovereenkomst is vastgelegd. Daarom kan het zo zijn dat het UWV de eerste maand(en) geen WW uitkeert. Het UWV gaat namelijk uit van de wettelijke opzegtermijn.

Stel, de werkgever heeft een kortere opzegtermijn met de werknemer afgesproken dan de wettelijke opzegtermijn, dan zal het UWV pas WW uitkeren als de wettelijke opzegtermijn is verstreken.

Vraag het onze arbeidsrecht advocaten

Inloopspreekuur

Kom zonder afspraak bij ons langs voor juridisch advies tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur. Elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur staan we voor u klaar bij juridische vragen of problemen.

Maak een afspraak

Van Koutrik Advocaten
Emmastraat 28
1075 HV Amsterdam

Telefoon: 020 676 8066
Fax: 020 676 8088
E-mail: receptie@vankoutrik.nl

Openingstijden

Wij zijn van maandag t/m vrijdag aanwezig van 09:00 tot 17:30 uur.

Daarnaast zijn wij ook buiten openingstijden beschikbaar voor het maken van een afspraak: ook ’s avonds of in het weekend. Precies wanneer het u uitkomt.

Onze advocaat arbeidsrecht staat voor u klaar: direct en persoonlijk contact met onze cliënten vinden we van groot belang. Neem direct contact op: