Tarieven

De advocaatkosten worden van tevoren met u besproken. Het honorarium is meestal gebaseerd op een uurtarief; dat tarief verschilt per advocaat en kan afhangen van de mate van specialisatie of de ingewikkeldheid van de zaak. Over het honorarium kan een opslagpercentage voor kantoorkosten in rekening worden gebracht. Daarnaast worden kosten aan u doorberekend als leges, griffierechten en deurwaarderskosten.

Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunt u op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden bijgestaan. In dat geval moet u een door de Raad voor rechtsbijstand te bepalen eigen bijdrage betalen, waarvan de hoogte afhangt van uw inkomen. In gevallen waarin wordt geprocedeerd moet u vaak een deel van het griffierecht betalen.
Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Lees ook onze Algemene Voorwaarden.