Echtscheiding

Een aanstaande echtscheiding zorgt voor grote persoonlijke en financiële onzekerheid. Voor partners en kinderen is het een van de meest ingrijpende ervaringen die je kunt meemaken in het leven met grote menselijke en financiële gevolgen. Een periode waarin je vreselijk veel moet regelen. Wat doen we met ons huis? Waar gaan de kinderen wonen? Welke afspraken maken we over alimentatie? En de kosten voor de kinderen? Verdeling van het spaargeld, schulden, de inboedel.

Een professioneel advies is op dit moment heel belangrijk. Van Koutrik advocaten beschikt over zeer ervaren en gespecialiseerde advocaten op het gebied van familierecht. Jarenlange ervaring met veelal complexe echtscheidingen zorgen ervoor dat wij u net dat beetje extra kunnen bieden. Vaak zijn oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn niet binnen handbereik. Uw advocaat geeft u die informatie die u nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen en in een begrijpelijke duidelijke taal.

De te nemen stappen vinden steeds in nauw overleg plaats. Zo nodig schakelen wij een kantoorgenoot/specialist op andere rechtsgebieden in. Zo werken wij nauw samen met een fiscaal jurist en belastingadviseur mr. Johan Haanstra die al vele malen berekeningen maakte om de scheiding zo fiscaal aantrekkelijk mogelijk te regelen. Een soms ten onrechte onderbelicht punt van aandacht.

Wij onderscheiden ons van andere familierechtadvocaten door net even verder te denken daar waar een andere advocaat geen mogelijkheden meer ziet. Creatieve financiële of persoonlijke  oplossingen zijn voor ons dagelijkse kost.  Wij blijven echter wel kritisch en zullen u wijzen op knelpunten waar u mogelijk zelf nog niet aan had gedacht. Soms kan daarmee een eindeloos slepende vecht-scheiding worden voorkomen. Als het er echter op aan komt durven wij snel te schakelen ook als dat betekent dat er onmiddellijk geprocedeerd moet worden.

Hoe vraag ik een echtscheiding aan?

Een echtscheiding kun je aanvragen bij de rechtbank. Dit wordt een 'verzoekschrift echtscheiding’ genoemd. Meestal wordt tezamen met het verzoekschrift een echtscheidingsconvenant ingediend, waarin alle afspraken staan die u samen met de wederpartij heeft gemaakt. Wanneer u kinderen heeft met uw echtgenoot, moet u een ouderschapsplan aan het verzoek toevoegen. Het verzoek om echtscheiding kan alleen door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

Een echtscheiding kan op twee verschillende manier worden aangevraagd.

  1. Op gemeenschappelijk verzoek (samen met uw ex-partner)
    Als u samen met uw ex-partner afspraken heeft kunnen maken (bijvoorbeeld via mediation), dan kunt u samen u samen één advocaat inschakelen. Uw advocaat vraagt dan een echtscheiding aan op 'gemeenschappelijk verzoek'.
  2. Een eenzijdig verzoekschrift (op eigen verzoek)
    Wanneer uw ex-partner het niet eens is met de echtscheiding of wanneer u geen afspraken heeft kunnen maken, dan kan uw advocaat op uw eigen verzoek een echtscheiding aanvragen. In dat geval heeft u vaak allebei een eigen advocaat ingeschakeld en betaalt u ieder uw eigen proceskosten.

Uw ex-partner heeft vanaf de datum dat het verzoekschrift is betekend door een deurwaarder zes weken de tijd een verweerschrift in te dienen. Hij kan ook om uitstel vragen.

Woning

Een scheiding heeft ingrijpende gevolgen voor de de woonsituatie van partners en hun kinderen. De gezamenlijke koopwoning moet misschien wel worden verkocht of aan een van u beiden worden toegedeeld. Bij een huurwoning moet worden besloten wie de huur kan voortzetten. De vraag is dan wie van u beiden het grootste belang heeft om in de woning te mogen blijven wonen. Dat is vaak een lastige zaak waarover uiteindelijk niet zelden een rechter de knoop moet doorhakken.

Huurwoning

Wanneer u bent getrouwd en de huurwoning samen heeft gewoond dan is naast de hoofdhuurder de andere echtgenoot van rechtswege medehuurder geworden. Dit volgt uit de wet op grond van artikel 7:266 BW. Voor geregistreerde partners geldt hetzelfde. Als een van beiden de huur wenst te beëindigen wordt de medehuurder van rechtswege de hoofdhuurder. De verhuurder kan hier niets tegen inbrengen.

Bij een ‘gewoon’ ongehuwd samenwonen kan er ook sprake zijn van medehuurderschap. Dit ontstaat echter pas indien men aantoonbaar twee jaar lang heeft samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. Als je binnen deze twee jaar uit elkaar gaat, dan kan het dus mogelijk zijn dat de verhuurder ontruiming van de woning vordert tegen degene die nog geen medehuurder was geworden. De hoofdhuurder is dan de enige die rechten heeft de woning te blijven bewonen na het uit elkaar gaan. Indien u samen kinderen heeft is dat helaas niet anders.

Belangrijk: u kunt pas uit de woning worden gezet indien de verhuurder een rechterlijke uitspraak (vonnis) heeft. Een sommatiebrief is daarvoor onvoldoende. Indien u een sommatiebrief heeft ontvangen kunt u het beste een advocaat raadplegen om te overleggen of u wel of geen recht heeft de woning te blijven voorkomen. Daarmee voorkomt u mogelijk aanzienlijke kosten.