Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding dat werknemers beperkt in hun vrijheid om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij een bepaalde werkgever of als zelfstandige te werken. Vaak staat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf.

Een concurrentiebeding kan veel impact hebben als de werknemer op zoek gaat naar een nieuwe baan. Daarom worden er strenge eisen gesteld aan de manier waarop de werknemer moet instemmen met het beding. De werkgever moet aantonen dat de werknemer weet dat hij verplichtingen aangaat bij het instemmen met het concurrentiebeding.

Rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is geldig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De werknemer is 18 jaar of ouder bij het overeenkomen van het concurrentiebeding
  2. Het concurrentiebeding is schriftelijk vastgelegd en overeengekomen

De voorwaarde voor de schriftelijke instemming wordt voldaan zodra:

  • De werknemer een arbeidsovereenkomst tekent waarin een concurrentiebeding is opgenomen.
  • De werknemer een brief of arbeidsovereenkomst tekent waarin wordt verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden waarin een concurrentiebeding staat beschreven.

Dat een concurrentiebeding is overeengekomen, betekent nog niet dat de werkgever de werknemer aan het beding kan houden. De werkgever moet wel aantonen dat hij belang heeft bij handhaving van het concurrentiebeding.

Wat staat er in een concurrentiebeding?

De werkgever geeft in een concurrentiebeding bijvoorbeeld aan welke concurrerende activiteiten van de werknemer verboden worden. Ook kan een concurrentiebeding beschrijven bij welke concurrenten de werknemer niet mag werken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vaak geldt een concurrentiebeding voor 1 of 2 jaar. Als het tot een juridische procedure komt, zal de rechter een langere tijdsduur vaak matigen, aangezien de werknemer anders te lang beperkt wordt bij het vinden van een baan.

Concurrentiebeding bij een tijdelijk contract

Als de werknemer een tijdelijk contract heeft, gelden strengere regels. Zo mag de werkgever bij een tijdelijk contract geen concurrentiebeding toevoegen, tenzij er sprake is van zwaarwegende dienst- of bedrijfsbelangen. Ook kan een werkgever alleen een concurrentiebeding toevoegen als het bij het aangaan van het contract noodzakelijk is dat de werknemer instemt met het concurrentiebeding.

De werkgever moet een concurrentiebeding duidelijk en uitgebreid toelichten. Zo moet de werkgever aangeven dat het gaat om specifieke bedrijfsinformatie of bepaalde kennis. Ook moet de werkgever uitleggen waarom het noodzakelijk is om een concurrentiebeding aan het contract toe te voegen.

Concurrentiebeding nietig verklaren

Het concurrentiebeding kan nietig verklaard worden als de medewerker niet meerderjarig was op het moment dat hij met het concurrentiebeding instemde. Ook kan het beding nietig zijn als het gaat om een concurrentiebeding bij een tijdelijk contract zonder dat vooraf duidelijk is aangegeven waarom dit beding nodig is.

Ga in gesprek met de werkgever

Om van een concurrentiebeding af te komen, kan de werknemer de werkgever verzoeken om het beding niet te handhaven. Het gebeurt regelmatig dat de (ex-)werkgever het concurrentiebeding vernietigt, omdat hij de werknemer niet wil beperken bij het zoeken naar een nieuwe baan. Ook kan de werkgever een tegenprestatie eisen, zoals het betalen van een afkoopsom.

Concurrentiebeding door de rechter nietig laten verklaren

U kunt het concurrentiebeding bij een kantonrechter aanvechten. In dat geval raden we u aan om een arbeidsrechtadvocaat in de arm te nemen. De kantonrechter kan besluiten om een concurrentiebeding gedeeltelijk of in zijn geheel te vernietigen. Argumenten hiervoor kunnen zijn:

  • Een tijdelijk contract is stilzwijgend overgegaan in een vast contract en er is geen duidelijke motivatie vanuit de werkgever waarom het concurrentiebeding nodig is.
  • Het belang van de werknemer wordt te ernstig benadeeld bij het vinden van een baan, ten opzichte van het belang van de (ex)-werkgever.
  • De arbeidsovereenkomst is tijdens of kort na de proeftijd opgezegd door de werkgever.
  • De werkgever heeft de werknemer onder druk een concurrentiebeding laten tekenen.
  • De tijdsduur van het concurrentiebeding is te lang. Vaak houden rechters een maximum tijdsduur van 1 jaar aan.
  • De nieuwe werkgever is geen concurrent van de werkgever waarmee het concurrentiebeding is aangegaan.

Vraag het onze arbeidsrecht advocaten

Inloopspreekuur

Kom zonder afspraak bij ons langs voor juridisch advies tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur. Elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur staan we voor u klaar bij juridische vragen of problemen.

Maak een afspraak

Van Koutrik Advocaten
Emmastraat 28
1075 HV Amsterdam

Telefoon: 020 676 8066
Fax: 020 676 8088
E-mail: receptie@vankoutrik.nl

Openingstijden

Wij zijn van maandag t/m vrijdag aanwezig van 09:00 tot 17:30 uur.

Daarnaast zijn wij ook buiten openingstijden beschikbaar voor het maken van een afspraak: ook ’s avonds of in het weekend. Precies wanneer het u uitkomt.

Onze advocaat arbeidsrecht staat voor u klaar: direct en persoonlijk contact met onze cliënten vinden we van groot belang. Neem direct contact op: