Bestuursrecht

Bestuursrecht maakt het voor burgers mogelijk om besluiten van de overheid aan te passen of ongedaan te maken. Advocatenkantoor Van Koutrik in Amsterdam staat particulieren, bedrijven en overheidsinstanties bij in juridische vraagstukken en rechtszaken over bestuursrecht. Onze advocaat bestuursrecht helpt u in de volgende gevallen:

  • Bezwaar op omgevingsvergunningen
  • Schade door een overheidsbesluit
  • Schadevergoeding bij gewijzigde bestemmingsplannen
  • Toeslag, uitkering en PGB
  • Last onder dwangsom/last onder bestuursdwang of bestuurlijke boete
  • Aanbestedingen
  • Bouw- en Vastgoedrecht
  • Inspecties-SZW

Onze bestuursrechtadvocaten staan u terzijde bij contacten met de overheid. De specialisten van Van Koutrik Advocaten begeleiden u bij een bemiddelingspoging, een bezwaarprocedure, een eventuele beroepsprocedure en hoger beroep. Ons team hecht veel waarde aan begrijpelijkheid, zorgvuldigheid en rechtszekerheid.

Omgevingsrecht en vergunningen

Bij een aanvraag voor een vergunning of een afgewezen vergunningsaanvraag adviseert onze omgevingsrecht-specialist. Al in de eerste fase is het belangrijk de overheid van de juiste informatie te voorzien om afwijzing en een beroepsprocedure te voorkomen. Onze omgevingsrecht advocaat begeleidt u daarbij en zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van uw aanvraag of bezwaar door de overheid. Indien nodig gaat de specialist voor u in beroep. Onze specialist adviseert ook op het gebied van stikstofdepositie en bij Pfas houdende grond.

Wet milieubeheer

Wanneer u met de Wet milieubeheer in aanraking komt dan is het belangrijk om goed geadviseerd te werk te gaan. Milieu en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de overheid en om die reden is het belangrijk zorgvuldig te zijn tijdens de procedure. Onze milieurecht specialist heeft ruime ervaring met milieu- en duurzaamheidskwesties, zij adviseert en ondersteunt ondernemers en particulieren bij zaken die de Wet milieubeheer aangaan.

Aanbestedingsrecht

Indien u bij een aanbesteding voor een overheidsopdracht onduidelijkheid heeft over de rol van de overheid in de aanbestedingsprocedure of u meent dat u geen faire kans heeft gehad op de overheidsopdracht dan is het goed om onze aanbestedingsrecht advocaat deze zaak te laten beoordelen. U krijgt dan een begrijpelijk advies, waarna u samen met onze specialist kunt beslissen over een eventuele klacht bij de overheid of een beroepsprocedure.

Bestuurlijke boete of last

Als u een onredelijke en disproportionele bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang heeft ontvangen dan adviseren onze bestuursrechtadvocaten u om hen zo snel mogelijk in te schakelen. Onze specialisten treden dan direct in contact met de overheid om snel duidelijkheid te krijgen over de gevolgen voor u of uw onderneming. Zo beperken zij onverwachte en grote schadelijke gevolgen van het besluit.

Parkeervergunningen

Gemeenten kunnen bij gewijzigd beleid besluiten om een aan u verleende parkeervergunning in te trekken. Zo'n besluit heeft vervelende gevolgen voor u. Onze specialisten hebben ervaring met het voeren van dergelijke procedures bij verschillende gemeenten. Zij staan u bij vanaf het bezwaar bij een gemeente tot aan het hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inspectie-SZW en bedrijfsongevallen

Bij bedrijfsongevallen kan de Inspectie-SZW overgaan tot het sluiten van uw onderneming. Ook kunt u worden beboet en/of strafrechtelijk worden vervolgd. Onze specialisten begeleiden u in de gehele procedure na een bedrijfsongeval, waar u als ondernemer mee te maken krijgt. Zij adviseren, bemiddelen en procederen bij zaken die voortvloeien uit een bezoek van de Inspectie-SZW bij bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of het werken met gevaarlijke stoffen. Onze schadespecialisten staan u bij als uw werknemer schadevergoeding eist.

Planschade, nadeelcompensatie en schadevergoeding van de overheid

Wanneer de overheid een beslissing neemt of werkzaamheden verricht met schade of nadeel voor u, bijvoorbeeld door onteigening van uw grond of hinderlijke werkzaamheden aan uw straat, dan begeleiden onze schadevergoedingsadvocaten u bij de procedure tot het verhalen van de schade op de overheid.

Sociaal zekerheidsrecht

Als u het niet eens bent met een beslissing die de overheid heeft genomen, omdat bijvoorbeeld uw uitkering is gestopt, dan begeleiden onze bestuursrechtadvocaten u in de bezwaarprocedure en in een eventuele beroepsprocedure.

Strafrecht

Milieustrafrecht

Wanneer u als ondernemer milieuwetgeving heeft overtreden, bijvoorbeeld door het illegaal over de grens brengen van afval, dan kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. Dit kan al het geval zijn bij het verkeerd invullen van formulieren bij het transport. Onze milieustrafrechtadvocaat staat u bij in de gehele procedure vanaf het verhoor tot eventueel hoger beroep. Ook adviseert en begeleidt onze milieurechtspecialist u bij inspecties van de ILT en/of de Douane. Onze specialist adviseert ook preventief om zo boetes en procedures te voorkomen.

Ondernemingsstrafrecht

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit als bijvoorbeeld fraude, omkoping, corruptie, calamiteiten, ondernemingsstrafrecht en milieustrafrecht dan staan onze ondernemingsstrafrechtadvocaten u bij vanaf het eerste verhoor. Onze specialisten zullen de media-aandacht regisseren, die bij zulke ingewikkelde zaken komt kijken en zij begeleiden u tijdens het gehele proces.

Strafbeschikkingen

Als u een strafbeschikking heeft gehad, omdat u bijvoorbeeld op een evenement drugs in uw bezit had of een vuilniszak te vroeg op straat heeft gezet, dan kunt u binnen 14 dagen in verzet gaan. Indien u geen verzet instelt, dan wordt de beschikking onherroepelijk. De kans is dan groot dat u een aantekening op een strafblad krijgt. De aantekening kan grote gevolgen hebben, wanneer u bijvoorbeeld een VOG nodig heeft voor een baan, stage of studie. Onze strafrechtadvocaten adviseren u om verzet in te stellen bij de rechtbank, omdat een rechter het bewijs anders kan beoordelen. Hierdoor kan uw straf mogelijk verminderen of kan mogelijk verzet leiden tot vrijspraak. Onze strafrechtspecialisten kunnen het verzet voor u instellen en/of u verdedigen voor de politierechter en bij hoger beroep.

Inloopspreekuur

Kom zonder afspraak bij ons langs voor juridisch advies tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur. Elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur staan we voor u klaar bij juridische vragen en problemen.

Maak een afspraak

Van Koutrik Advocaten
Emmastraat 28
1075 HV Amsterdam

Telefoon: 020 676 8066
Fax: 020 676 8088
E-mail: receptie@vankoutrik.nl

Openingstijden

Wij zijn van maandag t/m vrijdag aanwezig van 09:00 tot 17:30 uur.

Daarnaast zijn wij buiten openingstijden beschikbaar voor het maken van een afspraak: ook ’s avonds en in het weekend. Precies wanneer het u uitkomt.

Neem contact op

Onze advocaat bestuursrecht staat voor u klaar. Direct en persoonlijk contact met onze cliënten vinden we van groot belang. Neem direct contact op:

020 676 8066 of mail receptie@vankoutrik.nl