Switch to English

OVER ONS

Van Koutrik Advocaten is opgericht in 1995. Ieder van onze advocaten beschikt over jarenlange ervaring, bij elkaar hebben wij ruim 100 jaar ervaring in de advocatuur.

Wij hebben een uitgebreide advies- en procespraktijk, gericht op zowel het MKB als op particulieren. De advocaten van Van Koutrik Advocaten oefenen zelfstandig de praktijk uit. Wel overleggen we veelvuldig met elkaar over de inhoud van zaken; wij vinden dat daardoor de visie op de zaak wordt verscherpt en verruimd.

Elke advocaat heeft zijn of haar specifieke expertise. Op sommige rechtsgebieden zijn meerdere advocaten actief, waardoor extra kwaliteit kan worden geboden.

SPREEKUUR

Heeft u een juridische vraag of probleem, ondernemers en particulieren zijn welkom op ons gratis inloopspreekuur elke woensdag van 16.00 tot 19.00 uur.

ADVOCATEN

Klik op de foto’s voor meer informatie over de desbetreffende advocaat.

renejonen-240x240-2

René Jonen

hansbos-240x240-2

Hans Bos

bernhard-voogd

Bernhard Voogd

vankoutrik-hiljeplantenga-240

Hilje Plantenga

monicatimmermans-240x240-2

Monica Timmermans

joostveltheer-240x240

Joost Veltheer

vacaturepic-240

Vacature

RECHTSGEBIEDEN

Wij zijn u graag van dienst op de navolgende rechtsgebieden.

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht bepaalt de betrekkingen tussen werkgever en werknemer. Dit is een belangrijk rechtsgebied, dat ook voortdurend in beweging is. Bij conflicten en dreigende conflicten staan wij zowel werkgevers bij als werknemers.

Contractenrecht
Zakendoen bestaat uit contracten sluiten. Dat kunnen betrekkelijk simpele koopovereenkomsten zijn waarvan er dagelijks vele worden gesloten, tot ingewikkelde samenwerkingsovereenkomsten. In contracten kun je afspreken wat de partijen aan elkaar hebben, wat ze van elkaar verwachten en wat er gebeurt als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Het is raadzaam afspraken duidelijk vast te leggen om problemen achteraf te voorkomen. Wij helpen u daarbij graag. Als geschillen zijn gerezen, kunnen we u natuurlijk ook bijstaan om die op te lossen.

Incasso
Natuurlijk betalen uw debiteuren over het algemeen goed. Maar wat als er een wanbetaler tussen zit of een debiteur die wel een zetje nodig heeft? In de huidige kredietcrisis is dat niet ondenkbaar en hebben steeds meer bedrijven te maken met financiële problemen door betalingsachterstanden van hun debiteuren. Wij zorgen ervoor dat met gepaste maatregelen betaling wordt afgedwongen.

Strafrecht
Het strafrecht gaat over de vervolging en bestraffing van strafbare feiten, waaronder misdrijven en overtredingen, gepleegd door meerderjarigen of minderjarigen, of zelfs door vennootschappen. In sommige situaties krijgt de verdachte automatisch een advocaat, maar lang niet in alle gevallen. In voorkomende gevallen staan onze strafrechtadvocaten u graag bij.

Huurrecht
Het huurrecht regelt de betrekkingen tussen verhuurder en huurder van bedrijfsruimte en woonruimte. De wet maakt onderscheid tussen verschillende soorten huurovereenkomsten, afhankelijk van het feitelijke gebruik van de ruimte gelden totaal verschillende regels van bijvoorbeeld huurbescherming en huurprijsaanpassing. Omdat de meeste mensen niet weten welke regels in hun situatie van toepassing zijn, worden daar nodeloos veel fouten gemaakt met soms onherstelbare gevolgen. Wij helpen u graag uw positie juist te bepalen en te verstevigen.

Bestuursrecht
Conflicten van burgers met de overheid of met instellingen die met openbaar gezag zijn bekleed, zoals gemeenten, ministeries, UWV of CBR, behoren tot het terrein van het bestuursrecht. Het kan zijn dat u een vergunning wordt geweigerd, of aan uw buurman juist een vergunning wordt verleend voor iets waar u last van heeft. Ook geschillen die een ambtenaar met zijn werkgever heeft over zijn rechtspositie of ontslag vallen onder het bestuursrecht.

Familierecht
Het personen- en familierecht gaat over familie en familiebanden, in de breedste zin van het woord. De meest voorkomende zaken zijn alimentatiewijziging, echtscheiding en het regelen van de gevolgen van de beëindiging van het huwelijk of  de samenleving.  Daaronder vallen de materiële gevolgen als alimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen of  afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden en  de fiscale aspecten daarvan. Daarnaast spelen immateriële gevolgen als het gezag over minderjarige kinderen en de zorgregeling vaak een grote rol.

KOSTEN

De advocaatkosten worden van tevoren met u besproken. Het honorarium is meestal gebaseerd op een uurtarief; dat tarief verschilt per advocaat en kan afhangen van de mate van specialisatie of de ingewikkeldheid van de zaak. Over het honorarium kan een opslagpercentage voor kantoorkosten in rekening worden gebracht. Daarnaast worden kosten aan u doorberekend als leges, griffierechten en deurwaarderskosten.
Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunt u op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden bijgestaan. In dat geval moet u een door de Raad voor rechtsbijstand te bepalen eigen bijdrage betalen, waarvan de hoogte afhangt van uw inkomen. In gevallen waarin wordt geprocedeerd moet u vaak een deel van het griffierecht betalen.
Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Lees ook onze Algemene Voorwaarden.

CONTACT

Emmastraat 28
1075 HV Amsterdam
Telefoon +31 (0) 20 676 80 66
Fax +31 (0) 20 676 80 88

receptie@vankoutrik.nl

Volg ons via
LinkedIn